IOS Ver 2.1.4
+ Sửa lỗi tua thời gian, tính năng full screen trên khung phát video
+ Sửa lỗi giao diện nhỏ còn tồn tại
+ Cập nhật tính năng hỗ trợ sự kiện mở app trúng thẻ cào sắp tới
Android Ver 2.1.4
+ Sửa lỗi crash app đối với Android 6.0.
+ Sửa lỗi player còn tồn tại
+ Cập nhật tính năng hỗ trợ sự kiện mở app trúng thẻ cào sắp tới.
Windows Phone Ver 2.1.4
+ Sửa các lỗi giao diện nhỏ còn tồn tại.
+ Cập nhật tính năng hỗ trợ sự kiện mở app trúng thẻ cào sắp tới