x
TEVI
NCT Corporation
FREE - In Google Play
OPEN
×
TEVI
NCT Corporation
FREE - In the Windows Store
OPEN
quét mã qr tải app tevi
vào store
quét mã qr tải app tevi
vào store
quét mã qr tải app tevi
vào store

VIDEO HOT TRONG NGÀY

06:50 0

Buông - Phú Luân - Lê Chinh Vs Triệu Lộc - Thu Trang

Cặp đôi Lê Chinh, Phú Luân và Thu Trang, Triệu Lộc gây sốt khi cover lại ca khúc "Buông" của Bùi Anh... xem thêm

 • EP 3
  0 3.3
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 4.2
  0
 • EP 2
  0 3.3
  0
 • EP 2 | VIETSUB
  0 4.5
  0
 • EP 11
  0 4.1
  0
 • FULL 18/18
  0 4.2
  0
 • FULL 12/12 | VIETSUB
  0 3.8
  0
 • EP 21
  0 3.7
  0
 • EP 8
  0 3.8
  0
 • EP 7 | VIETSUB
  0 2.7
  0
 • EP 10
  0 4.3
  0
 • EP 148 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • EP 163
  0 4.2
  0
 • EP 5
  0 3.4
  0
 • EP 318 | VIETSUB
  0 4.5
  0
 • EP 13
  0 4.2
  0
 • EP 12/18 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • EP 206
  0 4.0
  0
 • EP 20
  0 4.3
  0
 • FULL 21/21
  0 3.8
  0
 • GALA 10
  0 3.9
  0
 • EP 40/50 | VIETSUB
  0 3.7
  0
 • FULL 16/16 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • FULL | HD
  0 3.2
  0
 • FULL 20/20 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • FULL 26/26
  0 4.3
  0
 • 0 4.2
  0
 • EP 38/50 | VIETSUB
  0 4.2
  0
 • FULL 15/15
  0 4.6
  0
 • FULL 20/20 | VIETSUB
  0 4.1
  0
 • FULL 13/13
  0 4.0
  0
 • FULL 38/38 | VIETSUB
  0 2.9
  0
 • EP 10
  0 4.2
  0
 • EP 11
  0 3.5
  0
 • EP 3
  0 4.1
  0
 • FULL 13/13
  0 4.4
  0
 • 0 3.6
  0
 • EP 142 | VIETSUB
  0 4.7
  0
 • FULL 13/13
  0 4.7
  0
 • FULL 10/10
  0 4.6
  0
 • EP 499 | VIETSUB
  0 4.7
  0
 • FULL 15/15
  0 4.4
  0
 • 0 3.3
  0
 • FULL 14/14
  0 4.1
  0
 • EP 89
  0 3.9
  0
 • EP 110
  0 4.0
  0
 • EP 86
  0 4.4
  0
 • 0 5.0
  0
 • 0 5.0
  0
 • EP 2
  0 4.7
  0
 • FULL 21/21
  0 5.0
  0
 • EP 6
  0 4.7
  0
 • 0 2.8
  0
 • 0 4.1
  0
 • EP 14
  0 4.5
  0
 • EP 28
  0 4.0
  0
 • EP 9
  0 4.5
  0
 • 0 4.1
  0
 • EP 112
  0 3.3
  0
 • EP 9
  0 5.0
  0
 • FULL 6/6
  0 3.3
  0
 • FULL 9/9
  0 4.3
  0
 • FULL 7/7
  0 3.3
  0
 • 0 3.8
  0
 • EP 7
  0 4.1
  0
 • 0 3.9
  0
 • EP 23
  0 3.7
  0
 • EP 3
  0 5.0
  0
 • 0 4.3
  0
 • 0 2.5
  0
 • FULL 7/7
  0 2.8
  0
 • FULL 16/16
  0 4.8
  0
 • FULL 6/6
  0 3.6
  0
 • 0 4.2
  0
 • 0 4.0
  0
 • 0 4.1
  0
 • 0 2.6
  0
 • FULL 8/8
  0 5.0
  0
 • EP 111
  0 4.1
  0

KÊNH GIẢI TRÍ NỔI BẬT

 • 0 4.1
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 3.7
  0
 • 0 2.0
  0
 • 0 0.0
  0
 • 0 4.6
  0
 • 0 4.0
  0
 • 0 3.1
  0
 • 0 4.3
  0
 • 0 4.4
  0
 • 0 4.0
  0
 • 0 4.5
  0
 • 0 3.6
  0
 • 0 3.7
  0
 • 0 3.8
  0
 • 0 4.0
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 3.5
  0
 • 0 3.5
  0
 • 0 2.9
  0
 • 0 4.8
  0
 • 0 3.8
  0
 • 0 3.8
  0
 • 0 4.4
  0
 • 0 3.3
  0
 • 0 4.2
  0
 • 0 4.2
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 4.2
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 3.9
  0
 • 0 4.8
  0
 • 0 3.8
  0
 • 0 4.7
  0
 • 0 5.0
  0
 • 0 3.8
  0
 • 0 4.3
  0
 • 0 3.3
  0
 • 0 4.3
  0
 • 0 4.4
  0
 • 0 3.0
  0

PHIM HOẠT HÌNH ĐẶC SẮC

 • EP 457 FULL | VIETSUB
  0 4.2
  0
 • EP 757 | VIETSUB
  0 4.4
  0
 • EP 833 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • FULL 193/193 | VIETSUB
  0 4.6
  0
 • 0 4.5
  0
 • EP 59 | VIETSUB
  0 4.8
  0
 • 0 4.7
  0
 • 0 4.1
  0
 • FULL 12/12 | VIETSUB
  0 4.1
  0
 • FULL 64/64 | VIETSUB
  0 4.0
  0
 • 0 4.4
  0
 • FULL 108/108 | VIETSUB
  0 4.3
  0
 • EP 490 | VIETSUB
  0 4.5
  0
 • FULL 52/52 | TM
  0 4.0
  0
 • 0 4.1
  0
 • 0 4.7
  0
Đồng ý
Hủy bỏ
quét mã qr tải app tevi
Theo dõi:
Diễn viên:
Thời gian phát sóng:
Thể loại: